Hyvät yhdistyksen jäsenet!

Kutsumme teidät kevätkokouksemme keskiviikkona 30.03.2016 klo 18.30 osoitteessa Hietaniemenkatu 9 B.

Kokouksen työjärjestys:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  6. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
  8. Keskustelu vuoden 2016 suunnitelmasta
  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  10. Kokouksen päättäminen
163 : 1
Share this...