YHTEINEN MAA – ЕДИНАЯ СТРАНА

Yhdistävän tekijän löytäminen monitaustaisten Suomen kansalaisten keskellä. Tarkoituksena on saada käsiin erilaisia näkökulmia ja huomion kohteita samasta aiheesta samassa valtiossa ja siis maaperällä asuvilta ihmisiltä video formaattiin.

Projektin vaiheet
1.Valmistelu. Yhteys projektikumppaneihin (30 paikaliset kirjastot, joiden kautta löydetään haastateltavia ja potentiaalisia näyttelyn paikkoja ympäri Suomea) tarkempi haastattelu-reitin aikataulu. Internet sivuston luominen.
2.Haastattelut. Maahanmuuttajataustaisista uussuomalaisista henkilöistä koostuva kuvaus- ja tutkimusryhmä lähtee kameroineen pikkubussilla kahden viikon kuvausmatkalle Suomen eri paikkakunnille (Helsingistä Itä-Suomen kautta Pohjoiseen ja sieltä takaisin Helsinkiin länsirannikon kautta) keräämään erilaisia mielipiteitä.Haastateltiin 217 eritaustaisia Suomen kansalaisia 41 paikkakunnassa ympäri Suomea. Haastattelut kuvatiin videolle. Annettiin kaikille samanlaisia kysymyksiä:
  • Mistä olet kotoisin?
  • Oletko Suomen kansalainen?
  • Mitä juuria suvussa on?
  • Mitä luulet Suomen tulevaisuudesta?
  • Miten sinä itse pystyt vaikuttamaan Suomen tulevaisuuteen?
3.Näyttelyt. Videot valmisteltiin ja editoitiin kiertävän interaktiivisen näyttelyn/installaation muotoon.Installaatio koostuu projisoitavista videoista ja tulee reaali ajassa kävijöiden muokkaama. Tilaisuutta varten suunniteltiin helppokäyttöisen säätimen, jolla näyttelyssä kävijä pystyy vaikuttamaan videoiden järjestykseen(videoiden nopeuksien muutos, pysähdys, takaisin kelaus). Pelihenkinen videokanavien synkronointi toimii osallistuvana taiteen muotona ja saa ihmiset osallistumaan ja katsomaan teosta aktiivisemmin. Näyttely kiersi kirjastoissa ympäri Suomea mm Heinolassa, Espoossa, Helsingissä. Ja suunnitellaan jatkaa näyttely.
4.Internet ulottuvuus. Internettiin avattiin sivusto, minne omista ja muiden suku-juuristaan kiinnostuneet ja informaatiota janoavat tai informaation jakamisesta kiinnostuneet voivat laittaa omia sukutarinoita, suomalaisuutensa taustoja. Sivusto toimi suomeksi ja venäjäksi. Kaikki videot ovat myös kahden kielisiä. www.yhteinenmaa.fi
5.Kerätyn materiaalin pohjalla on tehty tutkimus ja kirjoitettu artikkeli.

Työryhmä: Logrus ry

Projektin ohjaaja – Olga Lapina

Tuottaja, haastattelija – Olga Svanberg

Kuvaaja, editointi, näyttelyn pystytys – Evgeniy Kamardin

Kuvaaja, äänittäjä, editointi, näyttelyn pystytys – Kristina Sedlerova

Matkanjohtaja – Jevgeniy Lapin

Nettisivusto ja IT-tuki – Sergey Alto

Videokäännös – Zinaida Konoplya, Andrei Greidan, Joakim Skogman

Myös Logruksen kaikki muut jäsenet auttavat projektin toteutuksessa mahdollisuuksiensa mukaan.

Kohderyhmä: Suomen kansalaiset

Interaktiivinen näyttely – monikanavainen videoinstallaatio.

Installaatio (näyttely) pystytetään julkiseen tilaan, joka on lähtökohtaisesti kaikkien yhteiskunnan ihmisten käytettävissä mahdollisimman tasa-arvoisesti – kirjasto on juuri sopiva paikka, joka tuo yhteiseen tilaan kaiken ikäisiä ja taustaisia ihmisiä. Näyttelyssä kävijät pääsevät katsomaan ja kuuntelemaan – kohtaamaan Suomen kulttuurin monimuotoisuuden. Erikseen videolle kuvattujen henkilöiden/haastateltavien vastaukset laitetaan pyörimään luuppeina/toistuvasti vierekkäisinä projisointeina(kolme projisointia vierekkäin). Jokaisen henkilön/ videon ääni tulee kuuluviin samanaikaisesti ja samanarvoisena. Videoiden pyöriessä samanaikaisesti syntyy mielipiteiden kakofonia, joka kuvainnollista ja konkretisoi ympärillä vallitsevan todellisuuden luonnetta yhteiskunnassa, mikä on normaali tilanne. Jokaisella näyttelyn kävijällä on mahdollisuus vaikuttamaan videoiden pyörimisen nopeuteen ja järjestykseen yksinkertaisen tätä tilaisuutta varten valmistetun laitteen kautta.

Näyttelysuunnitelma

3 suurikokoista projisointia joko tilan seinille tai apu skriinille jos tarpeen(tilanteen mukaan). Näyttelyn toteutukseen käytettiin 3 videoprojektoria, 6 kpl kajuttimia, erikseen suunniteltu videoiden kontrollointi-säätin, 1 mediaplayer, muutamia valoheittimiä, yksi kevytrakenteinen/mobiili seinä.

Tulokset.

Internetissa toimiva sivusto kehittyy ja täyttyy ihmisten intressien mukaan.Interaktiivinen näyttely/monikanavainen installaatio on kokeiltu Pääkaupunginseudulla ja Heinolassa. Kerätyn materiaalin pohjalla on tehty tutkimus ja kirjoitettu artikkeli.Maahanmuuttajien näkökulmasta projektin päämäärä on erittäin tärkeä. Kulttuuri-, kieli- ja historialliset erot kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä ovat suuret. Seurauksena ilmestyi epäymmärtävyys ja jopa syrjäyttäminen. Yhteinen maa projekti antoi mahdollisuus tutustua suomalaisten kulttuuriin ja historiaan, ja sillä tavalla nopeuttaa integroituminen suomen yhteiskuntaa.Haastateltiin myös maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Suurin osaa heistä oli todella kiitollisia että Suomessa on niin rauhalista, koska päinvastoin heidän kotimaissa on jatkuvasti sotatilanne.

Vaikeuksia

Joskus oli vaikea löytää halukkaita osallistumaan haastatteluun, osa ihmisiä ujosteli, osa ei vain halunnut keskustella. Mutta joka tapauksessa kaikki olivat ystävällisiä ja rauhallisia. Enemmän avoimia ihmisiä etelässä ja pohjoisessa, mutta toisen päin Keski-Suomessa oli vaikea haastatella.

Positiivisuus

Kaikki ihmiset olivat ystävällisiä, aidosti kiinnostuneita projektista, kysyivät paljon. Kielimurre ei häirinnyt haastatella olenkaan. Matkan puitteessa työryhmä ihmetteli kuinka iso maa Suomi, kuinka erilainen maisema ja kuinka paljon erilaisia murteita.

Tilastotiedot kerätyn materiaalin pohjalla
Osallistujien määrä 213 hlö

59,6 % miehet, 40,4 % naiset

33,8 % nuoret, 44,7 % aikuiset, 21,4 % eläkeläiset

Mitä mieltä olette Suomen tulevaisuudesta?

60,2 % hyvä

22,3 % en tiedä

17,5 huono

Miten te itse pystytte vaikuttamaan Suomen tulevaisuuteen?

69 % ovat varmaa että he pystyvät vaikuttamaan

16,9 % voivat vaikutta jonkin verran

14 % eivät usko siihen

Tavat miten ihmiset voivat vaikuttamaan Suomen tulevaisuuteen
  1. työskentelemällä hyvin
  2. äänestämällä
  3. ostamalla kotimaisia elintarvikkeita
  4. maksamalla veroja
  5. Juurruttaminen

Seuraavaksi suunnitellaan sen vientiä muihin kirjastoihin ympäri Suomea. Tätä varten sovitaan kumppaneiden kanssa erikseen kiertävän näyttelyn ajankohdista ja toteutus-mekanismista.

Tutustuminen aiheeseen lähentää meidät unelmamme toteuttamiseen koota saman katon alle sekä kansallisvähemmistöt että kantaväestö isommassa tulevaisuuden projektissamme nimeltä Elävä tila.

111 : 1
Share this...