Tutkintojen tunnustaminen

Autamme saamaan päätöksen ulkomaisen tutkinnon rinnastamisesta Suomessa. Lähes jokainen ulkomailla suoritettu tutkinto voidaan rinnastaa Suomessa. Rinnastettu tutkinto tarvitaan jatko-opiskelupaikka- tai työnhaussa Venäjällä ja Eurooppassa.

Päätöstyypit:

1. Päätökset tutkinnon tason rinnastamisesta.
2. Päätökset rinnastamisesta tiettyihin Suomessa suoritettaviin opintoihin.
3. Lausunnot ulkomailla suoritetuista ammatillisista tutkinnoista.

Päätöksen ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta voi saada henkilö, joka on suorittanut vähintään kolmivuotisen korkeakoulututkinnon Suomen ulkopuolella. Tutkinnon on oltava loppuun suoritettu. Sen täytyy myös kuulua lähtömaan korkeakoulututkintojen järjestelmään ja olla virallisen korkeakoulun myöntämä.

Päätös tutkinnon rinnastamisesta ei muuta ulkomaista tutkintoa suomalaiseksi!

Päätöstä haetaan toimittamalla seuraavat asiakirjat:

1. täytetty ja allekirjoitettu hakulomake,
2. virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset alkuperäisistä tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista,
3. Suomessa auktorisoidun kääntäjän laatimat käännökset tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista,
4. kansalaisuuden todistava asiakirja, kuten jäljennös passin henkilötietosivusta tai ote väestötietojärjestelmästä.

Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on noin neljä kuukautta.

LenaElena Rubtsova
[email protected]

269 : 1
Share this...