Muodostammeko sosiaalisen ympäristön?

Venäjänkielisessä Spektr-lehdessä № 6/2015 on Ilja Kempin kirjoittama artikkeli ”Sosiaalinen ympäristö”. Ilja edustaa kansainvälistä nuorten järjestöä New Youth Policy, joka on perustettu ja toimii Brysellissa.

Venäjänkielisten yhdistysten asialistalla on jo pitkään ollut aihe jonkinlaisen pysyvän epävirallisen keskustelufoorumin muodostamisesta keskinäistä tukea ja apua varten. Tämän vuoksi 19. toukokuuta Helsingin kulttuurikeskus Caisassa järjestetään seuraava Sosiaalinen ympäristö -tapaaminen. Järjestäjänä toimii Brysselissä rekisteröity kansainvälinen nuorisojärjestö New Youth Policy ja tapahtuman järjestämisessä auttaa nuorisoaloitteiden tukiyhdistys Logrus.

Historiallisesti on niin käynyt, että tällä hetkellä on olemassa muutama kattojärjestö. Suomen venäjänkielisten yhdistysten liitto FARO, joka perustettiin 15 vuotta sitten Suomen venäjänkielisen väestön etujen eteenpäin viemiseksi. Suomen venäläisten neuvosto OSORS, joka on perustettu Venäjän suurlähetystön aloitteesta. Näihin järjestöihin kertyy tieto eri tapahtumista ja projekteista, joka leviää sitten muualle.

Käytäntö osoittaa, että muun muassa FAROn mahdollisuuksia käytetään tänään heikosti, vaikka se on pari vuotta sitten muuttanut sääntöjä ja tällä hetkellä edustaa ainoastaan jäsentensä etuja. Missään tapauksessa tämä ei ole kritiikkiä FAROn edustajia kohtaan, vaan pohtimisen aihe niille yhdistyksille, jotka eivät osallistu muun muassa tämän kattojärjestön toimintaan.

Toisaalta tällainen riippumattomuus on hyvä merkki, sillä määritetyt tehtävät toteutuvat ja onnistutaan löytää yhdenmukaisuutta yhdistyksen ja rahoitusta myöntävien järjestöjen kanssa. Vastaavasti toiminta on osa jotakin suurempaa, mikä edistää meidän yhteisen suomalaisen yhteiskunnan kehitystä.

Toisaalta kattojärjestöjen lisäksi voisi olla olemassa pysyvä epävirallinen keskustelufoorumi, jossa olisi mahdollisuus keskustella erilaiset näkemykset huomioon ottaen, tavata, jakaa kokemuksia ja tukea toisiaan.

Mihin tarvitsemme tällaista epävirallista kohtaamispaikkaa? On myönnettävä, että useiden vuosien aikana emme ole onnistuneet rakentamaan yhteistä ja moitteetonta toimintaa. Tämä hämmästyttää myös suomalaisten säätiöiden ja virastojen edustajia. Mielestäni tämä johtuu siitä, että juoksemme useammin henkilökohtaisten hyötyjen perässä, emmekä pidä tarpeellisena ajatella Yhteisestä.

Emme voi ajatella Yhteisestä, koska sitä ei ole määritetty eli sitä ei ole. On olemassa vuosittaisia yhteisiä kulttuuritapahtumia sekä muita, mutta ei ole sitä Yhteistä, mikä “etenee horisontin ylitse”.

Roomalainen filosofi Seneca on sanonut: “Suunnitelmamme eivät kanna ilman päämäärää. Jollei ihminen tiedä määräsatamaansa, mikään tuuli ei ole se oikea.” Siksi tällainen foorumi tulee edistämään yhteistyön ja keskustelun kautta yhteisten tavoitteiden ja näkemysten löytämistä eri haasteiden ja tehtävien ratkaisemiseksi, jotka ennen kaikkea yhdistävät meitä, eivätkä kasvata kuilua. Näiden perusteella voimme rakentaa yhteistä näkemystä siitä määräsatamasta, johon olemme menossa. On väärin elää näiden periaatteen mukaan: “Ketä ei ole kanssamme on meitä vastaan!” Yritetään luoda paikka, missä myös vastakkaiset kannat löytävät paikkansa, mikä edistää meidän kaikkien yhdistymistä ja kehitystä.

Paras keino ennustaa tulevaisuutta on luoda se! Panoksemme meidän yhteiseen suomalaiseen yhteiskuntaan on integroitumisen edistystä tähän ympäristöön, mikä on perusta meidän hyvälle kehityksellemme Suomessa. Tämä edistää samanaikaisesti venäläisen kulttuuriympäristön säilymistä, mikä rikastuttaa myös suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa. Vastaavasti mahdollisten kumppanien, virastojen, säätiöiden suhtautuminen muuttuu vastuullisemmaksi, sillä niiden kanssa, jotka tietävät mitä haluavat, on miellyttävämpää ja tehokkaampaa keskustella ja tehdä yhteistyötä.

19. toukokuuta klo 15–17 kulttuurikeskus Caisassa pidetään ensimmäinen tapaaminen, jossa pelin avulla yritämme nähdä Yhteisen ääriviivat. Klo 17.30 alkaa ukrainalaisen ruoan maistaminen ja klo 18.00 Ukrainalainen kulttuuri-ilta.

Sosiaalinen ympäristö -tapaamisia on suunniteltu 19.8, 11.11 ja 19.12 sekä muina mahdollisina päivinä. Kutsumme yhteistyöhön kaikkia yhdistyksiä ja niitä, jotka haluavat tulevaisuudessa perustaa oman järjestön.

Ilja Kempi, Spektr-lehti № 6/2015

178 : 1
Share this...