Elävä tila

Tämä on ehdotus uudenlaisesta aktiivisesta tilasta, jossa eri kulttuuritaustoja omaavat ihmiset voivat vaihtaa tietoja omasta kulttuuristaan ja elämäntavoista yhteisen katon alla sekä havaita uusia piirteitä omasta ja muiden toiminnasta ja laajentaa ymmärystään. Keskuksen toiminta olisi sekä konkreettista että vuorovaikutuksellista, mikä antaisi mm. maahanmuuttajille mahdollisuuden harmonisesti integroitua suomenkieliseen valtaväestöön ja säilyttää omaa itsetuntoaan sekä henkilökohtaista identiteettiään . Tähän työhön voisivat osallistua eri alojen, kuten etnografian, etnopsykologian, historian, lingvistiikan sekä eri taiteenalojen, kuten musiikin ja kuvataiteen ammattihenkilöt ja pedagogit.

Tarkoituksena on yhdistää jo olemassa olevat valtion, yhteisöjen, eri järjestöjen ja yksilöiden toiminnat entistä hedelmällisimmiksi. Tarkoituksena on löytää juuret konkreettiseen kulttuuriin. Tarvitaan yhteyttä kyseisen kulttuurin niihin tahoihin, jotka ylläpitävät kansankulttuuriperinnettä, -käsityötaitoa, -musiikkia, -tansseja jne. Asiantuntijoille tulisi antaa mahdollisuus säännöllisesti osallistua Elävän tilan toimintaan, olla mukana järjestämässä erikoisesittelyjä, vierailuja, Workshopeja, menojen ja juhlien rekonstruointia.

Keskus tukee ja tarjoa uuden periaatteen perinteiden säilyttämisestä ja ylläpitämisestä: asiantuntijat mahdollistavat menot, tavat, tapahtumat, mutta niihin osallistuvat konkreettiset henkilöt. Keskus toimisi myös tiedotus- ja kasvatusfoorumina lapsille, teini-ikäisille, nuorisolle sekä heidän opettajilleen ja vanhemmilleen ja auttaisi parantamaan sukupolvien välistä yhteisymmärrystä.

Sopivat tilat edellä kuvatulle ELÄVÄLLE TILALLE voisi olla esimerkiksi vanha tulli- ja pakkahuone Helsingin Katajanokalla (Katajanokanlaituri 5). Tyhjillään olevan rakennuksen elvyttäminen uuteen hyödylliseen käyttöön olisi erittäin ekologista ja järkevää kaupunkitilan käyttöä.

elava-tilaVisiomme on, että säilyttäisimme talon rakenteeltaan koskemattomana ja tarpeelliset lisävarusteet on asetettava alkuperäistä rakennetta kunnioittaen ja tilan omaa luonnetta huomioonottaen. Pakkahuoneessa, josta toivomme saavamme tilat, on kolme kerrosta. Tila mahdollistaa suurten tapahtumien järjestämisen, kuten esimerkiksi väliaikaiset näyttelyt, festivaalit, musiikki –ja teatteristudioiden harjoitukset, taidemaalausstudiot ja juhlat. Tila mahdollistaa myös olohuoneen ja kahvilan/kioskin toiminnan ja muutenkin laaja-alaisen toiminnan mm. kerhotoiminnan tai työskentelyn.

Idea syntyi kansalaisryhmien keskuudessa kevään ja kesän 2004 aikana. Sama aloiteryhmä on järjestänyt suomalaisten ja venäläisten yhteisen laskiaisjuhlan Helsingin Seurasaaressa. Jo tuolloin haluttiin antaa erityishuomio itse kunkin osallistujan omiin kulttuurisiin alkulähteisiin ja kansallisen olemuksen tutkiskeluun. Tällainen itsetutkiskelu ja vertailu herättävät yksilössä luovuutta ja uusia voimavaroja, jotka antavat hänelle aivan uusia eväitä ymmärtää nykyistä yhteiskuntaa ja vastata sen haasteisiin.

Tavoitteenamme on tarjota kaikille kaupunkilaisille mahdollisuus oppia yhdessä, suomalainen kantaväestö mukaan lukien, enemmän itsestään ja ympäristöstään, tarjota tilat terveemmän moderni-ihmisen kasvulle, paikan jossa jokainen saa olla oma itsensä ja missä erilaisuus otetaan vastaan rikkautena.

Pyrimme auttamaan jokaista yksilöä löytämään sopivaa mahdollisuutta kehittää itseään ja ympäristöään mm. suvaitsevaisemmaksi ja tietoisemmaksi, koska ilman tätä ymmärrystä on mahdotonta ymmärtää ja hyväksyä toisia.

204 : 1
Share this...